نام عمران صلاحی هم به لیست اضافه شد

نامه تهدیدآمیز

نامه تهدیدآمیزی درسطح شهر پخش شده بود. گروه یاران باران لیست اسامی افرادی را تهیه کرده بودند و خط و نشان کشیده بودند که به زودی ترتیبی خواهند داد که ترتیب این افراد داده شود. در جلسه ای عده ای نشسته بودند و داشتند با هیجان این نامه را می خواندند.

یک نفر گفت:«اینها می خواهند ترتیب افراد را بدهند، خودشان ترتیب را رعایت نکرده اند. لیست اسامی افراد یا باید به ترتیب سن باشد یا به ترتیب الفبا، گروه تهدید کننده هیچکدام از اینها را رعایت نکرده. بزرگی گفته اند، کوچکی گفته اند، احترامی گفته اند.»

یک نفر دیگر گفت:«پارتی بازی کرده اند؛ اسم یک نفر را دوبار چاپ کرده اند.»

سومی گفت:«عجب دور و زمانه ای شده. دوغ و دوشاب را با هم قاطی کرده اند. فلانی در حدی نیست که اسمش توی این لیست بیاید. فقط دوتا کتاب چاپ کرده.»

چهارمی گفت:«کتاب مدرک نیست، بعضی ها بیست تا کتاب چاپ کرده اند، اما جایشان اینجا نیست.»

پنجمی گفت:«فلان فلان شده ها تبعیض قائل شده اند اسم مرا نیاورده اند.»

ششمش گفت:«ان شاءالله در لیست بعدی.»

عمران صلاحی        

/ 0 نظر / 13 بازدید