آن مرد در باران آمد

مجموعه داستان «آن مرد در باران آمد» شامل هشت داستان به شرح زیر

چه کسی با من ایروپولی بازی می کند؟

دوست دارم برقصم

صدای پاری زن

زیادی سخت نگیر سمانه

داشتند با هم پچ پچ می کردند

باز هم پیش من بیایید

حالا مگر چه می شود؟

آن مرد در باران آمد

جهت تهیه تماس بگیرید 09334616798 @amirrezabigdeli یا @arbigdeli

 


/ 0 نظر / 19 بازدید