همين طوری

من همین امروز می روم اراک تا به مدت یک سال روزی ده ساعت در یک پروژه نصب، در پتروشیمی اراک کار کنم و نمی دانم در آنجا شبکه اینترنتی در اختیارم خواهد بود یا نه. اما برنامه خودم برای نوشتن بازنویسی داستانهای کتاب «چهارنامه» که چهارمین مجموعه داستان کوتاه من است خواهد بود. تا چه شود و ....

27.gif

/ 1 نظر / 16 بازدید
رضا ترکاشوند

اگر سايه ها ما را نترسانند . حتما ميتوانيم همه کار انجام دهيم.سالم باشی