باز هم پیش من بیایید

گزیده داستان «باز هم پیش من بیاید» منتخبی از سه کتاب پیشین به شرح زیر

از کتاب چند عکی کنار اسکله

داستانهای؛ باکره

همه چیز یا هیچ

این کوچه بن بست است.

از کتاب آن مرد در باران است

داستانهای؛ چه کسی با من ایروپولی بازی می کند؟،

دوست دارم برقصم

زیادی سخت نگیر سمانه

باز هم پیش من بیایید

حالا مگر چه می شود؟

از کتاب آدم ها و دودکش ها

داستانهای؛

خانه دارد می سوزد

پیش از این

آلاچیق

آدم ها و دودکش ها

آلاسکا

برای تهیه این کتاب یا فیدیبو یا 09334616798 و @amirreabigdeli


/ 0 نظر / 105 بازدید