شاد زی

شاد زی با سیاه چشمان شاد

که جهان نیست جز فسانه و باد

ز آمده شادمان نباید بود

وز گذشته نکرد باید یاد

من و آن جعد موی غالیه بوی

من و آن ماه روی حور نژاد

نیکبخت آن کسی که داد و بخورد

شوربخت آن که او نخورد و نداد

باد و ابر است این جهان فسوس

باده پیش آر هر چه بادا باد

رودکی

/ 2 نظر / 29 بازدید
مثل همیشه

سلام خبری ازت نیست یه زمانی سری به ما هم می زدید مثل اینکه راست گفته اند از دل برفت هر آنکه از دیده برفت !! مثل همیشه

آریا

سلام زیباست[گل]سری هم به خونه من بزن بد نمیگزره[گل][گل][گل][بغل]