شعر معاصر

بر زمینی هموار

پلی می سازم

عاقبت

رودخانه ای از اینجا

خواهد گذشت

علی رضا حسینی

اتاق را همه می بینند

 

کشو باز است

و نامه ی وصایا

(این را صاحب هتل می بیند)

 

ملافه ی پاره

و صندلی دمر

(این را پلیس می بیند)

 

بر سقف

سایه های تاب

این را

مُرده می بیند.

محمود داوودی

تکثیر می شویم

صبح و عصر را در دست می گیریم

چند سکه سیاهش را می تکانیم

و چند کلمه را که نگفته

روی دست و

                  گونه و

                           چشممان

                                         مانده است

و خلاصه می شویم

                           در

                               دو واژه

شام دایرة المعارف داریم

بخوریمش

                یا

                   پیدامان کنیم

مجید شفیعی

/ 0 نظر / 21 بازدید