چند عکس کنار اسکله

مجموعه «داستان چند عکی کنار اسکله»

شامل 10 داستان به شرح زیر

پشت شمشادها

زیبشهر

باتلاق

مردهای اینجا

باکره

چند عکس کنار اسکله

همه چیز یا هیچ

این کوچه بن بست است

بعد از هر یک روز برفی

سراب

این مجموعه نایاب است


/ 0 نظر / 27 بازدید