اگر جنگی هم نباشد

مجموعه داستان «اگر جنگی هم نباشد» شامل یازده داستان به شرح زیر

من و دوستم با لیدا

اگر جنگی هم نباشد

آدامس

آقای ایرانی کجاست؟

می خواهد چیزی به من بگوید

همسایه واحد چهار

دست و بالمان خالی ست

و چهار نامه؛

اولین نامه من به دوستم

دومین نامه من به دوستم

سومین نامه من به دوستم

چهارمین نامه من به دوستم

برای تهیه این مجموعه سایت نشر نوگاه یا 09334616798 یا @amirrezabigdeli


/ 0 نظر / 30 بازدید