آدم ها و دودکش ها

مجموعه داستان «آدم ها و دودکش ها» شامال سیزده داستان به شرح زیر

بیب بیب

خانه دارد می سوزد

پیش از این

سرد

آلاچیق

ماهی قزل آلا

روز به روز

آدم ها و دودکش ها

آلاسکا

دو پیکر

گردنه آوج

ابرهای کوچک

برای تهیه 09334616798 و @amirreabigdeli


/ 0 نظر / 28 بازدید