یاد بعضی نفرات

یاد بعضی نفرات
روشنم میدارد:
اعتصام یوسف
حسن رشدیه

قوتم میبخشد
ره می اندازد
و اجاق کهن سرد سرایم
گرم می آید از گرمی عالی دمشان

نام بعضی نفرات
رزق روحم شده است.
وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جرأتم میبخشد
روشنم میدارد.


نیما یوشیج

/ 1 نظر / 30 بازدید
آسیه نظام شهیدی

سلام جناب بیگدلی . اولا که فکر نمی کردم دیگر کسی این شعر نیما را به یاد داشته باشد ...یاد بعضی نفرات . چه دلم روشن شد که اینجا خواندمش . ثانیا از راه اندازی سایت خیشخانه چیزهایی شنیده بودم و با اسم آقای اسدی هم آشنا بودم . الان هم سری زدم ولی موفق نشدم عضو شوم . ثالثا هنوز برایم مجهول است که بالاخره خیشخانه اینجاست یا آنجا ؟ !. رابعا از عنوان سایت هم به جهت ارادتی که به ابوالفضل بیهقی و داستان خیشخانه ی مسعود غزنوی دارم سر زدن به این سایت واجب شد برایم . دور از جان همه ی اهل داستان ما هم بزور خودمان را در این سن و سال وارد این وادی کرده ایم . اهل خراسانیم و اهل داستان . در انتظار تان هستیم با التفات نگاهی . جسارتان پیوند می زنم .