این سال که گذشت

این سال که گذشت؛ همین سال که به آخر رسید حالا؛ همین سال 86؛ خیلی خیلی خیلی، دست کم برای من تخماتیک بوده. تا ببینم این سال که دارد می آید؛ همین سال که فردا اولین روزش است؛ همین سال ۸۷ چگونه خواهد بود.

/ 0 نظر / 13 بازدید