خيشخانه
سال 1385 خورشيدي بر همگان مبارك باد

بهار حافظ

نو بهار است، در آن كوش كه خوش دل باشي

كه بسي گُل بدمد، باز تو در گِل باشي

من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

كه تو خود داني اگر زيرك و عاقل باشي

چنگ در پرده همين مي دهدت پند، ولي 

وعظت آنگاه كند سود كه قابل باشي

در چمن هر ورقي دفتر حالي دگر است

حيف باشد كه ز كار همه غافل باشي

نقد عمرت بِبَرَد غُصّه دنيا به گزاف

گر شب و روز درين قصه مشكل باشي

گرچه راهي ست پر از بيم، زِ ما تا بَر دوست

رفتن آسان بُوَد، اَر واقف منزل باشي

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشي

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ - امیررضا بیگدلی