خيشخانه
ابرهای کوچک

داستان کوتاه ابرهای کوچک از مجموعه داستان «آدمها و دودکشها»

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ - امیررضا بیگدلی