خيشخانه
شعر معاصر

این غربت است

این پلکان شن

                      که می لغزد              به سوی دریاچه تاریک.

این کاجها                  در مسیر هر روزه باران.

این نیمکت سنگی.

این دلتنگی

که می کشاندت  کنار پرنده ای لرزان

غربت است.

محمود داوودی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦ - امیررضا بیگدلی