خيشخانه
همين طوری

من همین امروز می روم اراک تا به مدت یک سال روزی ده ساعت در یک پروژه نصب، در پتروشیمی اراک کار کنم و نمی دانم در آنجا شبکه اینترنتی در اختیارم خواهد بود یا نه. اما برنامه خودم برای نوشتن بازنویسی داستانهای کتاب «چهارنامه» که چهارمین مجموعه داستان کوتاه من است خواهد بود. تا چه شود و ....

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٥ - امیررضا بیگدلی