خيشخانه
يک يادداشت

من همين جا هستم

من همين جا هستم؛ همین جا؛ در خانه خویش

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥ - امیررضا بیگدلی